Masz azbest? Pozbądź się go!

Wysoce rakotwórczy azbest znajduje się we wszystkich miejscowościach gminy Ziębice oprócz Jasienicy. Jak można się go pozbyć?

Do 3 lutego w Urzędzie Miejskim w Ziębicach trwa nabór zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest, które znajdują się w gminie Ziębice. Na jej terenie tę niezwykle szkodliwą dla zdrowia substancję można znaleźć prawie w każdej miejscowości – łącznie w ponad tysiącu obiektów. Azbest w gminie ZiębiceNajwięcej z nich jest w Ziębicach, Krzelkowie i Pomianowie Dolnym. Jednak pod względem masy najwięcej azbestu jest w Wigańcicach – aż 136 915 kg.

W ubiegłym roku z terenu gminy Ziębice udało się usunąć prawie 77 ton azbestu. Realizacja zadania kosztowała 44 tys. zł, z czego 85% przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Azbest, głównie w postaci falistych płyt dachowych, z posesji znajdujących się m.in. w Rososznicy, Niedźwiedniku, Kalinowicach Górnych i Dolnych, Głębokiej, Dębowcu i w Ziębicach usuwała wyspecjalizowana firma uprawniona do wykonania demontażu oraz przekazania odpadów do odpowiednich zakładów utylizujących tę szkodliwą substancję. Jedyny koszt, jaki ponieśli właściciele obiektów to ewentualne wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Usunięte w ubiegłym roku 77 ton azbestu to niespełna 6% wszystkich zinwentaryzowanych w gminie wyrobów. Obowiązek ich usunięcia nakłada na gminy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty przez Radę Ministrów RP w 2009 r.

W tym roku usuwanie azbestu w gminie Ziębice prawdopodobnie będzie odbywało się od maja do końca sierpnia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74 816 38 37.

 

fot. morguefile.com

 

Dodaj komentarz