Kurator Oświaty zadecydował. Tak będzie wyglądała sieć szkół w gminie Ziębice po likwidacji gimnazjów

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej (o której pisaliśmy tutaj >>) radni jednogłośnie opowiedzieli się za tym, jak od września będzie wyglądała gminna oświata.

Etapy powstawania nowej koncepcji sieci szkół po zmianie przepisów, w wyniku których likwidacji ulegną gimnazja, były dość zawiłe. Najpierw, po przygotowaniu projektu nowej organizacji szkół (pisaliśmy o tym tutaj >>, tutaj >>, tutaj >> i tutaj >>), został on na lutowej sesji zaakceptowany przez Radę Miejską (więcej na ten temat tutaj >>). Następnie trafił na biurko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który pozytywnie go zaopiniował, ale postawił dwa warunki. Zostały one uwzględnione w ostatecznej propozycji, którą na marcowej sesji przyjęła Rada Miejska w Ziębicach.

Jakie były warunki Kuratora? Projekt mu przedstawiony zakładał, że od 2017 do 2019 r., ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach nie będzie klas siódmych i ósmych. Po ukończeniu klas szóstych uczniowie „Czwórki” mieli stać się uczniami „Dwójki” i przez kolejne dwa lata dalszą edukację – jako siódmo- i ósmoklasiści – pobierać w budynku obecnego Gimnazjum. Kurator nie wyraził na to zgody. Uznał, że owszem, będą uczyć się w budynku przy ul. Spacerowej, ale nadal jako uczniowie „Czwórki”.

Interesujący był drugi warunek Kuratora. Dotyczył on… wygaszenia gimnazjum przy ul. Kościuszki, założonego w 2001 r. przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. Jak się okazało, gimnazjum publiczne przy ul. T. Kościuszki nie zostało formalnie zlikwidowane przez Powiat Ząbkowicki, mimo, że proces dydaktyczny zakończył się w tej placówce 31 sierpnia 2011 r. Dolnośląski Kurator Oświaty zobowiązał Gminę Ziębice do formalnej likwidacji szkoły.

Jak zatem po zmianach będzie wyglądała gminna oświata?

Od września br. zlikwidowane zostanie Gimnazjum Publiczne w Ziębicach W jego miejscu, w budynku przy ul. Spacerowej, funkcjonować będzie część Szkoły Podstawowej nr 2, która w wyniku reformy oświaty stanie się szkołą o strukturze organizacyjnej klas 1-8.

Początkowo przy ul. Spacerowej uczyć się będą aktualni uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum Publicznego w Ziębicach oraz uczniowie klas siódmych i ósmych ziębickich szkół podstawowych. Pozostali uczniowie „Dwójki” (uczęszczający do klas 1-6) nadal uczyć się będą w budynku przy pl. Wolności. Po wygaśnięciu klas gimnazjalnych, czyli od 1 września 2019 r., cała Szkoła Podstawowa nr 2 zmieści się w budynku przy ul. Spacerowej, do którego zostanie przeniesiona, tym samym zwalniając obiekt przy pl. Wolności.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach będzie prowadzić zajęcia w klasach 1-6 tak jak do tej pory, czyli w budynkach przy ul. Zamkowej. Jak było wspomniane powyżej, z uwagi na brak wystarczającej liczby sal lekcyjnych w placówce, uczniowie klas siódmych i ósmych tej szkoły będą uczęszczali na zajęcia do budynku obecnego Gimnazjum Publicznego przy ul. Spacerowej: w roku szkolnym 2017/2018 – klasy siódme, w 2018/2019 – klasy siódme i ósme oraz w 2019/2020 – klasy ósme. Planuje się, że od września 2020 r. wszyscy uczniowie „Czwórki” będą uczyć się już w jej podstawowej lokalizacji.

Stosunkowo niewiele zmian czeka Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie, w którego strukturze działa obecnie 6-klasowa szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkoła po prostu przekształci się w ośmioklasową podstawówkę.

Nowe przepisy nie wprowadzą zmian w funkcjonowaniu Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu. Szkoła aktualnie kształci dzieci w klasach 1-3 i taką pozostanie.

W Lubnowie i Starczówku działają szkoły, które nie są prowadzone przez Gminę Ziębice, więc nie były uwzględnione w podejmowanej przez radnych uchwale. Niemniej jednak: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie, podlegająca Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju i promocji wsi Lubnów i okolic, która jest aktualnie 6-klasową szkołą podstawową, stanie się szkołą 8-klasową. Natomiast prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Starczówku będzie kontynuować nauczanie w klasach 1-3.

Jak podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podkreślał Andrzej Regner, dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, uchwałę wprowadzającą powyższe zmiany można zmienić, jeśli okaże się, że zaistniały okoliczności inne niż zakładano opracowując projekt sieci szkół i niezbędne jest dopasowanie struktury szkół do bieżącej sytuacji.

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

Dodaj komentarz