Zakończenie programu „Umiem pływać”

W minionym tygodniu 40-osobowa grupa dzieci klas 1-3 zakończyła realizację programu „Umiem pływać” na basenie w Strzelinie.

Program ten był całkowicie sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego głównym celem było upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy. Wyjazdy na basen były formą wyrównywania szans w dostępie do infrastruktury sportowej – poprzez objęcie projektem uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni.

Z racji zbliżających się letnich wakacji posiadanie umiejętności pływania może zapobiec zdarzeniom, których skutkiem mogłyby być utonięcia.

Projekt „Umiem pływać” realizowany był dzięki staraniom Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, które liczy na to. Liczymy, że w nowym roku szkolnym kolejna grupa dzieci z gminy Ziębice rozpocznie naukę pływania.

GCEiS / red.

fot. GCEiS

 

Dodaj komentarz