Absolwenci ziębickiego gimnazjum pożegnali szkołę

W czwartek, 22 czerwca, o godz. 11.00, w Ziębickim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 dla klas trzecich Gimnazjum Publicznego w Ziębicach.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Szczepanowski, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Dalszą część wydarzenia poprowadzili uczniowie Wojciech Begierski i Maciej Zakrzeczkowski.

Ważnym punktem akademii było dokonanie przez wyróżnionych uczniów wpisów do Honorowej Księgi Absolwentów. Decyzją Rady Pedagogicznej w tym roku zaszczytu tego dostąpiło siedem osób: Wojciech Begierski (średnia ocen: 5,88), Ewa Trębacz (5,83), Adrianna Kruk (5,83), Józef Sendor (5,78), Natalia Kurek (5,22), Tomasz Pieńkowski (4,94) oraz Paweł Pieńkowski (4,78). Aby nazwisko ucznia znalazło się na jej kartach, uczeń musi się szczególne wyróżniać talentem i zaangażowaniem w naukę. Wręczone zostały także tytuły Złotego Absolwenta, które otrzymali: Wojciech Begierski i Ewa Trębacz.

W następnej części wręczono świadectwa z wyróżnieniem, srebrne tarcze oraz podziękowania dla rodziców.

Klasa 3a

Świadectwa z wyróżnieniem odebrali: Wojciech Begierski (średnia ocen: 5,88), Ewa Trębacz (5,83), Kamila Łyko (5,72), Julia Ptak (5,72), Aleksandra Prusko (5,61), Wiktoria Łepska (5,55), Aleksandra Dwojak (5,55), Kamil Liczner (4,89), Donata Ciempka (4,82) oraz Agata Trawa (4,77).

Listy gratulacyjne dla rodziców wręczono: Danucie i Zdzisławowi Begierskim, Anecie i Dariuszowi Trębaczom, Annie Łyko, Magdalenie i Przemysławowi Ptakom, Ewie i Grzegorzowi Prusko, Magdalenie i Andrzejowi Łepskim, Joannie i Dariuszoei Dwojakom, Edycie i Sebastianowi Licznerom, Weronice i Grzegorzowi Trawa oraz Renacie Ciempce. Ponadto, Ewa i Grzegorz Pruskowie, Anna Łyko i Edyta Liczner otrzymali tytuły Przyjaciół Szkoły.

Klasa 3b

Jej najlepsi, wyróżnieni uczniowie to: Józef Sendor (5, 78), Alicja Krasińska (5,50), Natalia Świtała (5,50), Karolina Wajda (5,33), Wiktoria Borowska (5,18), Zuzanna Prażmowska (5,06), Anna Jarosz (5,06) oraz Wiktoria Bańbuła (4,86).

Listy gratulacyjne dla rodziców wręczono: Anecie i Marcinowi Prażmowskim, Monice i Norbertowi Świtałom, Annie i Piotrowi Wajdom, Edycie i Pawłowi Bańbułom, Katarzynie i Henrykowi Jarosz, Monice i Arturowi Krasińskim, Karolowi Sendorowi, Renacie i Markowi Borowskim, a tytuł Przyjaciół Szkoły otrzymali: Iwona i Dominik Drużbińscy, Renata Borowska, Agnieszka i Mariusz Rosiek, Wioletta i Rafał Hałaniuk, Monika i Artur Krasińscy oraz Elżbieta i Rafał Herbut.

Klasa 3c

Wyróżniający się w niej uczniowie to: Dawid Malinowski (5,28), Natalia Kurek (5,22), Aleksandra Wróbel (5,12), Wiktoria Błaszczyk (5,11), Kamil szczotka (5,06), Monika Koprowska (4,94), Tomek Pieńkowski (4,94), Paulina Szymczyk (4,89), Agata Łoś (4,89), Paweł Pieńkowski (4,78), Paweł Iżyk (4,78), Nikola Kroczak (4,78) i Grzegorz Rajczakowski (4,78)

Listy gratulacyjne dla rodziców odebrali: Joanna i Krzysztof Malinowscy, Aldona Kurek, Danuta i Marek Wróbel, Sylwia i Paweł Błaszczyk, Anna i Daniel Szczotka, Wojciech Koprowski, Monika i Karol Pieńkowscy, Dorota i Andrzej Łoś, Wioletta i Mariusz Iżyk, Izabela i Tomasz Kroczak, Joanna i Andrzej Rajczakowscy, a także Dagmara i Krzysztof Szymczyk. Dodatkowo, Danuta Wróbel, Bożena Nycz, Aldona Kurek, Izabela Kroczak, Dorota Łoś i Magdalena Zakrzeczkowska otrzymali tytuły Przyjaciół Szkoły.

Klasa 3d

Świadectwa z wyróżnieniem wręczono Adriannie Kruk (5,83) i Robertowi Adasiewiczowi (4,83).

Listy gratulacyjne odebrali ich rodzice: Alicja i Krzysztof Kruk oraz Marlena i Bogdan Adasiewicz. Przyjaciółmi Szkoły w tej klasie zostali: Izabela Ciurkot, Alicja Kruk i Robert Szabłowski.

Klasa 3e

Jej najlepszymi uczniami okazali się Mateusz Szwarc (5,11), Wiktoria Zeman (4, 83) i Emilia Kucharczyk (4,78).

Listy gratulacyjne dla rodziców wręczono: Magdalenie i Remigiuszowi Szwarcom i Małgorzacie Mruklik, którzy otrzymali także tytuł Przyjaciela Szkoły w klasie 3e, a także Dorocie i Piotrowi Kucharczykom.

Pod koniec uroczystości za bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego nagrodzono jeszcze Julię Ptak i Józefa Sendora, a także wręczono uczniom nagrody sportowe oraz za pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Gimnazjum Publiczne w Ziębicach / red.

fot. Gimnazjum Publiczne w Ziębicach

 

Dodaj komentarz