Pasowanie na ucznia w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu

W piątek, 13 października, w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.

Zanim nastąpiła podniosła chwila włączenia dzieci z klasy pierwszej do grona braci uczniowskiej, podopieczni wychowawczyni Alicji Wójcik zaprezentowali bogaty program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki obrazujące życie szkoły oraz taniec z falującymi chustami. Pomyślnie pokonali oni również rozmaite próby przygotowane przez uczniów klasy trzeciej, rozwiązując m.in. zagadki szkolne.

W dalszej części uroczystości pierwszoklasiści przystąpili do aktu ślubowania i pasowania, a po ceremonii otrzymali – m.in. od swoich starszych kolegów i koleżanek – pamiątkowe dyplomy oraz liczne upominki.

Drugą część spotkania stanowił wesoły program artystyczny zaprezentowany przez wszystkich uczniów i przedszkolaków z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wyrażający podziękowanie za ogromny trud wychowawczy nauczycieli. Uwieńczeniem tej wyjątkowej uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów.

ZSiP Niedźwiedź / red.

fot. ZSiP Niedźwiedź

Dodaj komentarz