Pół miliona zł na zajęcia pozalekcyjne i doposażenie gminnych szkół

W grudniu bieżącego roku w szkołach gminnych ruszy współfinansowany ze środków unijnych projekt „Centrum Nauki w Gminie Ziębice”. W ubiegłym tygodniu Gmina podpisała w tej sprawie umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

Projekt był tworzony na przełomie 2016 i 2017 r. Prace koordynowało Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, które do prac zaangażowało dyrektorów gminnych szkół – Dorotę Hirkowską, Magdalenę Pałasz, Elżbietę Płonkę-Cichowską oraz Mariusza Szczepanowskiego, a także koordynatorów projektu w poszczególnych placówkach – Agnieszkę Bombę, Magdalenę Masłowską-Wójtowicz, Dorotę Mikołajczyk, Urszulę Trębacz-Chylińską, Dorotę Mikołajczyk, Magdalenę Śledź oraz Ewelinę Zawaryńską.

To dzięki ich wielomiesięcznej pracy budżet Gminy Ziębice ma szansę wzbogacić się o prawie pół miliona złotych, a środki z projektu przeznaczone będą na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w latach 2017-2019.

– Pozyskanie tak dużej kwoty to jedna sprawa. Teraz jednak przyszedł czas na równie wymagający, jeśli nie bardziej skomplikowany, dwuletni proces realizacji i wdrażania projektu w placówkach. A po zakończeniu projektu w 2019 r. przyjdzie czas na jego rozliczenie – informuje Andrzej Regner, dyrektor GCEiS. – Jestem przekonany, że całe przedsięwzięcie przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół oraz rozwoju intelektualnego naszych dzieci na miarę ich możliwości – dodaje.

GCEiS / red.

fot. freepik.com

Dodaj komentarz