Druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice przed nami!

Już niebawem rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Ziębice na rok 2019. Zachęcamy mieszkańców do zaangażowania w proces decydowania o lokalnych wydatkach inwestycyjnych naszej gminy!

Dla przypomnienia, budżet obywatelski, zwany inaczej partycypacyjnym, to sposób ustalania wydatków gminy przy bezpośrednim udziale mieszkańców.

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 przeznaczona zostanie kwota – podobnie jak przy poprzedniej edycji – w wysokości 200 tys. zł. Projekty będą mogły dotyczyć każdej dziedziny życia mieszkańców. Będą to np. projekty inwestycyjne, remontowe, upiększające jak np. chodniki, drogi, place zabaw, siłownie zewnętrzne, murale, tereny zielone. Projekty będą musiały pozostawać w zgodzie z prawem, zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, który jednocześnie stanowi mienie Gminy Ziębice, mieścić się w granicach zadań własnych gminy oraz być możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2019.

Pierwszym etapem realizacji budżetu będzie składanie wniosków przez mieszkańców gminy Ziębice. Składanie wniosków odbędzie się w terminie od 14 do 28 maja. Projekty podzielono na trzy kategorie: ogólnogminne, lokalne miejskie i lokalne wiejskie. Projekty, które zostaną zakwalifikowane formalnie i merytorycznie, zostaną przedstawione mieszkańcom pod głosowanie za pomocą platformy internetowej pod adresem: www.ziebice.budzet-obywatelski.org, gdzie finalnie znajdą się informacje o wynikach weryfikacji wszystkich złożonych projektów.

Prawo udziału w głosowaniu będzie miał każdy mieszkaniec gminy Ziębice, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 15 lat. Głosującemu przysługiwać będzie prawo do oddania głosu na jeden projekt w każdej z trzech wspomnianych wcześniej kategorii.

Wszelkie niezbędne i przydatne informacje, tj. zasady ogólne, zgłaszanie projektów, harmonogram, przykładowy cennik czy też niezbędne do pobrania formularze, znajdują się na stronie: www.ziebice.budzet-obywatelski.org, w zakładce: WSZYSTKO O BUDŻECIE.

UM Ziębice / red.

Dodaj komentarz