Na rowerach przez gminę Ziębice – po trasie wojewódzkiej

Sześć miejscowości gminy Ziębice znalazło się na trasie jednej z głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego. Dokument pod nazwą „Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego” będący jednym z filarów Dolnośląskiej Polityki Rowerowej został już przyjęty uchwałą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Trasa Złota – bo tak brzmi jej nazwa – będzie przebiegać od miasta Oława do Boboszowa na granicy z Czechami, a na terenie gminy Ziębice – przez Wadochowice, Brukalice, Henryków, Nowy Dwór, Ziębice i Biernacice. Inne miejscowości na tej trasie to m.in.: Strzelin, Kamieniec Ząbk., Ząbkowice Śl., Bardo, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. Dlaczego „Złota”? Obszar, przez który przebiega, charakteryzuje się wysokim udziałem gruntów ornych i dominuje na nim złoty kolor uprawianych zbóż.

Trasa „Złota” umożliwi przejazd przez wschodnią część województwa dolnośląskiego na osi północ południe, wzdłuż wschodniej granicy województwa. Przetnie się z trzema innymi trasami rowerowymi: w Oławie z Odrzańską Drogą Rowerową, w Kamieńcu Ząbk. i Ząbkowicach Śl. – z Euro Velo, a w Kłodzku – z Trasą Kłodzką

Uchwalona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego” ma w założeniu stanowić podstawę do budowy spójnej i hierarchicznej sieci tras rowerowych w województwie dolnośląskim. W tym celu w opracowaniu zaproponowano szkielet głównych tras rowerowych regionu, na który składa się 11 tras o łącznej długości 1676 km.

Systematyczna budowa infrastruktury rowerowej na przebiegu wytyczonych tras przyczyni się do rozwoju turystycznej, rekreacyjnej i komunikacyjnej mobilności rowerowej w województwie. W konsekwencji można spodziewać się rosnącego ruchu turystycznego na obszarach wzdłuż tras, a także zwiększenia udziału ruchu rowerowego w strukturze podróży w obszarach aglomeracji miejskich leżących na trasach głównych.

Rozwój mobilności rowerowej na Dolnym Śląsku przyniesie także dalsze korzyści w postaci m.in. promocji obszarów wiejskich leżących z dala od głównych ośrodków regionu, lepszego zdrowia i samopoczucia mieszkańców (a zatem niższych kosztów opieki zdrowotnej) czy też zmniejszenia natężenia i uciążliwości ruchu samochodowego. Równie istotnymi czynnikami przemawiającymi za rozwojem ruchu rowerowego w regionie są jego efektywność i bezemisyjność, tak ważne w świetle trwającej transformacji energetycznej Dolnego Śląska, Polski i Unii Europejskiej.

Z dokumentem „Koncepcji…” oraz Dolnośląskiej Polityki rowerowej można zapoznać się tutaj >>

IRT / red.

Dodaj komentarz