O tajemnicach Księgi henrykowskiej na zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

19 czerwca słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ziębicach oraz członkowie Stowarzyszenia Ziębiccy Seniorzy Razem spotkali się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, aby podsumować i zakończyć kolejny rok akademicki.

Wszystkich przywitali Anna Stachnik oraz Krystyna i Zbigniew Koteccy z zarządu UTW. Zanim został wygłoszony wykład końcowy, studenci podziękowali kadrze zaangażowanej w prowadzenie zajęć z seniorami, m.in.: Małgorzacie i Grzegorzowi Noculakom, Ilonie Borowskiej, Jolancie Wolskiej, Jerzemu Koprowskiemu, Stanisławie Opach, a także dyrektor ZSP Joannie Smętkiewicz. Wiceprezes Stowarzyszenia Seniorzy Razem Józefa Waleń przedstawiła sprawozdanie z pozyskanych dotacji i zrealizowanych projektów edukacyjnych i trzeba przyznać, że dokonania ziębickich seniorów wyglądają imponująco.

W części artystycznej zaprezentował się jak zwykle wspaniale chór Laurus prowadzony przez Barbarę Elbert, zdobywający nagrody na kolejnych przeglądach i przedstawiający swoim śpiewam bardzo wysoki poziom artystyczny. Miłym akcentem był występ sekcji tanecznej, z którą zajęcia prowadzi trener Jerzy Michalski.

Stało się już tradycją, że wykład kończący każdy kolejny rok wygłasza twórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ziębicach, obecny wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz. Tym razem wykład tematycznie odnosił się do jednego z zabytków języka polskiego, związanego z naszym regionem, do Księgi henrykowskiej. Autor wykładu przedstawił kilka zagadek związanych z treścią i powstaniem Księgi oraz przybliżył słuchaczom historię i okoliczności zapisania pierwszego polskiego zdania.

Po wykładzie słuchacze znaleźli czas na rozmowy przy cieście i kawie oraz planowali zbliżający się kolejny rok zajęć.

UTW Ziębice

Galeria zdjęć
fot. UTW Ziębice

Dodaj komentarz