W najbliższy czwartek: sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek, 30 sierpnia, w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

W trakcie obrad planowane jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  • zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach

  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Gminą Ziębice

  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Gminą Piława Górna, Gminą Ziębice, Gminą Stoszowice i Gminą Strzelin

  • uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ziębice

  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ziębice

  • ustalenia na terenie Gminy Ziębice odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

  • zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030

Planowane jest także przedstawienie raportu ze stanu realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2018.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 i wstęp na nie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.Dodaj komentarz