Absolutorium z mundialem w tle czy mundial z absolutorium w tle?

Już po raz trzeci w swojej kadencji burmistrz Alicja Bira nie otrzymała od Rady Miejskiej absolutorium. Decyzję taką radni podjęli podczas czwartkowych obrad. W czasie, gdy zapadała decyzja w sprawie udzielenia burmistrz Ziębic „rozgrzeszenia”, reprezentacja Polski w piłce nożnej rozgrywała mundialowy mecz z reprezentacją Japonii. Niektórzy mogli go śledzić na monitorze laptopa sekretarz Gminy…

Tylko czterech radnych (Zygmunt Celner, Daniel Kumaszka, Zygmunt Kuriata i Krzysztof Lisowski) uznało, że burmistrz zasłużyła w 2017 r. na „rozgrzeszenie”. Dziewięciu zagłosowało przeciwko udzieleniu absolutorium, a jeden (Marek Kuriata) wstrzymał się od głosu.

Zanim doszło do głosowania sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. badała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Ubiegłoroczne dochody budżetowe wykonano w kwocie 63 355 705,95 zł, wobec zaplanowanych 64 530 928,35 zł, co stanowi w 98,18%. Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 62 863 754,70 zł (95,07% planu). Budżet zamknął się nadwyżką prawie 492 tys. zł, przy planowanym deficycie prawie 1,6 mln zł. Na koniec roku 2017 Gmina miała zadłużenie w wysokości 13 295 111,99 zł.

Zarówno RIO, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej wnieśli uwagi:

  • brak inicjatywy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podczas tworzenia i realizacji budżetu,
  • bezpodstawny pobór opłaty targowej od stycznia do czerwca 2017 r. W jego wyniku na rachunku Urzędu Miejskiego zgromadzono kwotę prawie 72 tys., z czego zwrócono niespełna 8 tys. zł. (za 2016 i 2017 r.),
  • przewlekłość postępowania egzekucyjnego związanego z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, czego wynikiem były znacznie ograniczone wpływy z tytułu kar za niewłaściwy sposób parkowania. W 2017 r. wysłano zaledwie 11 wezwań do zapłaty za nieuiszczenie opłaty parkingowej, a dopiero w 2018 r. wysłano ich 116,
  • niezrealizowanie zadania „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejskiej, Lompy, Witosa oraz ulicy Pustej w Ziębicach – dokumentacja techniczna”, pomimo zabezpieczenia na wniosek burmistrza środków na ten cel. O powodach odstąpienia od realizacji tego zadania burmistrz nie poinformowała Rady w 2017 r.,
  • obciążenie budżetu kosztami wykonania wyroku sądowego przywracającego na stanowisko byłego komendanta Straży Miejskiej (odszkodowanie: 15 092,40, odsetki: 1 774,79, koszty procesowe: 912 zł) oraz kosztami ponownego wypowiedzenia mu umowy o pracę bez świadczenia pracy przez 3-miesięczny okres wypowiedzenia (28 168,44 zł) – łącznie 45 947,63 zł,
  • wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości tylko 33% zaplanowanych.

Już podczas sesji do listy zastrzeżeń dodano także m.in. wysokość wydatków na dokumentację techniczną. Tylko w 2017 r. przeznaczono na ten cel ok. 400 tys. zł. Radni dyskutowali również o cenach opracowania projektów oferowanych Gminie Ziębice, które – w porównaniu z oferowanymi sąsiednim Gminom – są o wiele wyższe. Zwrócili też uwagę, że większość dokumentacji wykonuje jedna i ta sama firma projektowa. Szczególnie akcentowano koszt opracowania projektu naprawy pomnika św. Jana Nepomucena w Głębokiej – figurki mierzącej ok. 1,7 m wysokości. Koszt samej dokumentacji to 12 tys. zł!

Poruszono również temat braku działań w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej przez kolejny rok. Alicja Bira tłumaczyła, że brak postępu wynika z konieczności zmiany dokumentacji planistycznej oraz tego, że to Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania i nie zabezpieczył w budżecie środków na ten cel. Wypowiedź tę zanegował wicestarosta Mariusz Szpilarewicz, dodając, że rozmowy zostały zerwane z powodu sposobu, w jaki burmistrz prowadziła negocjacje.

Radni wspomnieli również o 1 mln zł, który pierwotnie był przeznaczony na przebudowę drogi wojewódzkiej w Służejowie. Gdy w październiku 2017 r. z przygotowywanej przez ponad rok inwestycji wycofała się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, burmistrz rozdysponowała te środki na inne cele niż inwestycje.

Burmistrz Ziębic jest jedynym włodarzem w powiecie ząbkowickim, który nie otrzymał absolutorium za 2017 r.

Pełna relacja z czerwcowej sesji już niebawem w ziebice.info.

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

2
Dodaj komentarz

2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Roman

No i co tu się dziwić.kobieta nie panuje nad wydatkami i stąd taka decyzja radnych.A z drugiej strony gdzie radni byli jak ona tak rządziła.

Kasia

Ale haniebna sytuacja.Na sesji absolutoryjnej oglądać mecz???
I burmistrz na to pozwoliła.To skandal na miare powiatu.