Kontakt

Kontakt z ziebice.info:

Wydawca:
Fundacja „Teraz Ziębice”
os. Kopernika 7b/4
57-220 Ziębice

Redakcja
Agnieszka Rzepka – redaktor naczelna
tel.: 799 900 555
e-mail: info@ziebice.info

Zespół redakcyjny:


Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Autor przekazując swój utwór do publikacji przenosi na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji takich jak Internet.

 

Formularz kontaktowy

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Podaj prawidłową odpowiedź

9 - 7 =

Dodaj załączniki: