Kolejny odcinek drogi nr 395 wyremontowany

Przez gminę Ziębice przebiegają dwie drogi o randze wojewódzkiej. Jedną z nich jest droga nr 395, która łączy Wrocław z Paczkowem i przez gminę Ziębice przebiega na odcinku Wadochowice – Lubnów. Zakończyła się właśnie przebudowa fragmentu tej drogi na odcinku Wadochowice (od mostu w kierunku Raczyc) – Brukalice – Henryków (do wjazdu do miejscowości od strony Brukalic).

Prace remontowe tego nieco ponad kilometrowego odcinka (dokładnie 1220 m) rozpoczęły się w połowie września. Ich celem było wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz doprowadzenie jej w miarę możliwości do szerokości 6 metrów. Ponadto, wykonane zostały chodniki przy przystankach w Wadochowicach i Brukalicach oraz 1,5-metrowe pobocze na odcinku Wadochowice – Brukalice, którego dotychczas nie było. Ostateczny odbiór drogi przez inwestora – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – nastąpił w poniedziałek, 19 grudnia.

Była to już druga w tym roku inwestycja na drodze nr 395 w tej części gminy Ziębice. W kwietniu wyremontowano inny jej fragment (o długości 1,65 km) na odcinku Kazanów (gm. Strzelin) – Wadochowice (wjazd do miejscowości od strony Kazanowa).

Dlaczego remontując drogę nr 395 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu pominęła Wadochowice?

Na skrzyżowaniu drogi 395 z drogą polną na wysokości cmentarza w Wadochowicach występuje problem ze spływającym po ulewnych deszczach błotem – mówi Jan Przyszlakiewicz, sołtys Wadochowic. – Wiosną tego roku, kiedy DSDiK remontowała fragment drogi od strony Kazanowa, wskazywano na konieczność uporządkowania tej gminnej drogi. Gmina pierwotnie miała na ten cel zabezpieczone środki, ale przeniesiono je na budowę boiska przy szkole w Henrykowie – dodaje.

Idealnie byłoby, gdyby oprócz wykonanych prac zainstalowano również oświetlenie na przystankach w Wadochowicach i Brukalicach. Brakuje też poszerzonych poboczy lub zatoczek dla wsiadających i wysiadających z autobusów jadących w kierunku Ziębic. To ważne szczególnie jesienią i zimą, zwłaszcza że z przystanków korzystają dzieci jadące do szkół.

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

Dodaj komentarz