Pozbądź się wielkogabarytowych śmieci – wkrótce objazdowa zbiórka!

W maju, na terenie gminy Ziębice odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 8 i 9 maja (poniedziałek-wtorek) – w Ziębicach, a 13 maja (w sobotę) – w pozostałych miejscowościach gminy.

W ramach zbiórki objazdowej będzie prowadzony odbiór następujących odpadów:

  • zużytego, ale kompletnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (AGD, RTV),
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • przeterminowanych leków, chemikaliów,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 300 kg na nieruchomość).

Co zrobić, aby odpady zostały odebrane?

  • dzień przed terminem planowanego odbioru wystaw je przed posesję – w widocznym miejscu przy krawędzi jezdni,
  • worki, w których będą wystawione powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, być odpowiednio zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem czy skaleczeniem.

Uwaga! W ramach zbiórki nie będą odbierane zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest oraz odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

UM Ziębice / red.

fot. pixabay.com

 

Dodaj komentarz