Wadochowice: Prawie 100 tys. zł na drogę transportu rolnego

To dobra wiadomość dla mieszkańców Wadochowic: na mocy uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego Gmina Ziębice otrzyma dotację celową w wysokości 96 180 zł na wyremontowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wadochowicach.

Podobne dotacje na na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych Województwo Dolnośląskie przyznało także pozostałym gminom powiatu ząbkowickiego – gminom: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok.

Łącznie do powiatu ząbkowickiego trafi 625 tys. zł. Z kolei na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w całym województwie przeznaczone będzie prawie 18 mln zł.

 

fot. Arkadiusz Zyber

 

Dodaj komentarz