Bułgarsko-hiszpańsko-włosko-turecko-polska matematyczna przygoda po angielsku

Uroczystą kolacją i dyskoteką zakończył się wczoraj pobyt w Ziębicach uczestników międzynarodowego projektu „Maths around us”, czyli matematyka wokół nas.

Projekt realizowany jest od 2 lat przez ziębickie Gimnazjum Publiczne w ramach unijnego programu Erasmus+ i polega na uczeniu się dostrzegania i wykorzystywaniu matematyki w codziennym życiu, m.in. w takich obszarach tematycznych, jak: kuchnia, budownictwo, natura. Międzynarodowymi partnerami Gimnazjum są szkoły z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Turcji, a językiem, którym posługują się uczestnicy tej matematycznej przygody, jest angielski. Szkoły na co dzień współpracują ze sobą zdalnie – przez internet, natomiast najbardziej zaangażowani w projekt uczniowie, wraz z opiekunami, dodatkowo uczestniczą w cyklicznych wymianach międzynarodowych.

Piątkowe spotkanie było podsumowaniem takiej wymiany w Ziębicach. Grupa gości z zagranicy liczyła ok. 30 osób – uczniów wraz z opiekunami – którzy spędzili tu 5 dni. Przez ten czas młodzież szkolna goszczona była w domach swoich polskich rówieśników, dzięki czemu mogli lepiej się poznać, podszkolić język obcy, a także zgłębić temat różnic kulturowych. Oprócz zajęć szkolnych, bułgarsko-hiszpańsko-włosko-turecko-polska grupa biorąca udział w projekcie, miała okazję zwiedzić m.in.: Wrocław, Kłodzko, Polanicę-Zdrój czy Złoty Stok.

Podczas wczorajszego, pożegnalnego wieczoru, wszyscy goście otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz podziękowania za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, a uściskom i gratulacjom nie było końca.

Po polskiej stronie projekt koordynują nauczycielki ziębickiego Gimnazjum: Ewa Nenkin, nauczyciel języka angielskiego, Aurelia Przybył, nauczyciel matematyki oraz Radosław Banaszek, nauczyciel informatyki.

Ewa Nenkin opowiada o projekcie Erasmus+ realizowanym w latach 2015-2018 w Gimnazjum Publicznym w Ziębicach:

Od 2015 r. Gimnazjum Publiczne z Ziębic realizuje projekt „Maths around us” Erasmus+. Celem projektu jest rozwijanie w uczniach umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozwój umiejętności społecznych, matematycznych oraz z zakresu ICT (technologii informatyczno-komunikacyjnych). Uczestnikami projektu są uczniowie w wieku 13-15 lat ze szkół z Polski (Ziębice), Bułgarii (Lovech), Hiszpanii (Madryt), Turcji (Koraceli) oraz Włoch (San Marco in Lamis).

Szkoły realizują zadania projektowe i zamieszczają swoje prace w internecie, komunikując się w języku angielskim. Do tej pory uczestnicy projektu spotkali się trzykrotnie: w maju 2016 r . – w szkole we Włoszech, w październiku 2016 r. – w Bułgarii i w maju 2017 r – w Gimnazjum w Ziębicach. Ponadto, w październiku 2016 r. w Ziębicach odbyło się spotkanie nauczycieli pracujących w projekcie. Ostatni wyjazd uczniów zaplanowany jest na październik 2017 r. do Hiszpanii, natomiast spotkanie ewaluacyjne odbędzie się w maju 2018 r. w Turcji.

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

 

Dodaj komentarz