Pozbądź się odpadów wielkogabarytowych!

Na poniedziałek i wtorek, 9-10 października, zaplanowano objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w Ziębicach, a na sobotę, 14 października – w pozostałych miejscowościach gminy Ziębice.

W ramach zbiórki objazdowej będzie prowadzony odbiór:

  • zużytego, ale kompletnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (AGD, RTV)
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
  • przeterminowanych leków, chemikaliów
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 300 kg na nieruchomość).

Dzień przed terminem planowanego odbioru odpady należy wystawić przed posesję – w widoczne miejsce przy krawędzi jezdni. Natomiast worki, w których wystawione będą odpady, powinny być wytrzymałe tak, aby ich zawartość nie wysypała się, nie wyciekła czy nie pokaleczyła osób odbierających odpady.

Uwaga! Zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest oraz odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe nie będą odbierane sprzed posesji.

 

Dodaj komentarz