Sesja Rady Miejskiej – już w najbliższy czwartek

W czwartek, 26 października, w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach spotkają się radni gminy Ziębice.

W trakcie ich obrad planowane jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
  3. ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.
  4. zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2017 rok.
  5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017-2027

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 i wstęp na nie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 

Dodaj komentarz