Więźniowie pomogą odrestaurować Park Henrykowski

29 września Nadleśnictwo Henryków podpisało umowę z Zakładem Karnym w Strzelinie na nieodpłatne zatrudnienie skazanych. Więźniowie będą pracować w Parku Henrykowskim, który nadleśnictwo planuje odrestaurować.

Zakres prac przewidzianych do wykonania pozwoli skazanym wykorzystać umiejętności zdobyte w ramach organizowanego w zakładzie karnym kursu zawodowego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych„ realizowanego dzięki projektowi pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków unijnych.

Nadleśnictwo Henryków / red.

fot. Nadleśnictwo Henryków

 

Dodaj komentarz