Akcja Ziębickiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta nabiera rozpędu

Od końca listopada 2017 r. Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzi akcję dystrybucji artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ziębice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.

Akcja potrwa do połowy czerwca tego roku, a w połowie lutego zakończony zostanie pierwszy etap pomocy. Do programu zakwalifikowanych zostało około 600 rodzin, tj. prawie 1450 osób.

Od 21 lutego 2018 r. w każdą środę w godz. 13.00 – 16.00 w magazynie przy ul. Gliwickiej w Ziębicach wydawane będą mieszkańcom naszej gminy kolejne paczki według następującego harmonogramu:

Data Numer mieszkańca Numer paczki
21.02.2018 1-75 2
28.02.2018 76-150 2
7.03.2018 151-225 2
14.03.2018 226-300 2
21.03.2018 301-375 2
28.03.2018 376-450 2
4.04.2018 451-525 2
11.04.2018 526-600 2
18.04.2018 1-75 3
25.04.2018 76-150 3
2.05.2018 151-225 3
9.05.2018 226-300 3
16.05.2018 301-375 3
23.05.2018 376-450 3
30.05.2018 451-525 3
6.06.2018 526-600 3
13.06.2018 i 20.06.2018 Terminy rezerwowe

Informacje o numerach dla mieszkańca w programie można otrzymać codziennie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach lub w magazynie żywności przy ul. Gliwickiej w każdą środę w godz. 15.00-16.00.

Osobą odpowiedzialną za dystrybucję artykułów żywnościowych jest Jolanta Janik, a w cotygodniowe wydawanie żywności zaangażowali się bezinteresownie: Helena Emerling, Halina Wapniewska, Dorota Wańczyk, Bogumiła Załoba, Maria Dąbrowska, Zdzisława Siwik, Stanisław Skaliński, Eleonora i Adam Tatarscy, a także prezes Koła ks. Proboszcz Bogusław Konopka oraz wiceprezes Andrzej Regner.

Wielkie podziękowania należą się także Pani Justynie Smalec – kierownikowi MGOPS w Ziębicach oraz pracownikom socjalnym z Elżbietą Dużyńską na czele, bez pomocy których nie byłoby możliwości skutecznego prowadzenia akcji na terenie naszej gminy.

Andrzej Regner

Dodaj komentarz