Kolejna odsłona projektu „Umiem pływać”

Kolejna grupa uczniów ziębickich szkół podstawowych z gminy Ziębice rozpoczęła naukę pływania na pływalni w Aquaparku Granit w Strzelinie. Spędzi na niej łącznie 20 godzin ucząc się pływać pod opieką instruktora.

Nauka odbywa się w ramach projektu „Umiem pływać”, w którym uczestniczy 45 uczniów z klas 1-3 Szkół Podstawowych nr 2 i 4 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Projekt jest całkowicie sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego głównymi celami są: nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy oraz wyrównanie szans w dostępie do krytej pływalni uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których ich nie ma.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania” stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasów uczniów. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

GCEiS / red.

fot. GCEiS

Dodaj komentarz