Etaty i środki na koszty pracownicze dla sektora pozarządowego

O możliwościach wsparcia organizacji pozarządowych w postaci dotacji na tworzenie miejsc pracy i ich utrzymanie mogli dowiedzieć się uczestnicy spotkania informacyjnego zorganizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. Około 25 osób było zainteresowanych tematyką spotkania, które odbyło się 11 kwietnia z inicjatywy wicestarosty Mariusza Szpilarewicza.

Przedstawiciele Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha, Rafał Czocher i Andrzej Ladenberger, przedstawili informację o aktualnie realizowanych programach wsparcia oraz posiadane informacje o nowych programach, które będą wdrażane od kolejnego roku. – Okazuje się, że organizacje tzw. ekonomii społecznej, czyli np. fundacje, stowarzyszenia, centra integracji społecznej, spółdzielnie mogą uzyskać bardzo cenne wsparcie finansowe. Zarówno na wyposażenie stanowisk, jak i później na utrzymanie stanowiska, czyli pokrycie choćby kosztów ZUS-u. W nowej perspektywie pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania stanowiska przez minimum 18 miesięcy, a na 12 miesięcy będzie mógł otrzymać świadczenie pomostowe, które będzie pokrywało koszty pracodawcy – informuje wicestarosta Mariusz Szpilarewicz.

Już podczas spotkania pierwsze osoby deklarowały zainteresowanie taką formą wsparcia. To bardzo ważna możliwość dla organizacji, które w swojej misji mają działania na rzecz lokalnej społeczności. Do zatrudnienia kwalifikuje się bowiem ściśle określone osoby spełniające jeden z warunków, np. należą do bezrobotnych sprofilowanych przez urząd pracy w tzw. III grupie oddalenia od rynku pracy. Na dziś to prawie 2/3 osób zarejestrowanych w urzędzie. – Są stowarzyszenia, które prowadzą np. podział pomocy żywnościowej, prowadzą szkoły, działania w zakresie pomocy społecznej. To daje szansę na wzmocnienie działań i pokrycie kosztów, które są najcięższe dla pracodawcy – tłumaczy Mariusz Szpilarewicz.

Więcej informacji na temat dotacji i programów można uzyskać w Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, ul. Ludowa 1 C, tel. 74 848 01 00, w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Bethovena 1-2 w Wałbrzychu, tel. 74 647 88 90 oraz na stronie www.dowes.pl.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

Dodaj komentarz