OSP Henryków i OSP Lubnów dostaną nowy sprzęt

Nowy sprzęt – defibrylatory i zestawy PSP R1 – już niedługo trafi do dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie – do OSP Henryków i OSP Lubnów.

W piątek, 20 kwietnia, we Wrocławiu, została podpisana umowa na realizację zadania: „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ziębice”, w ramach której Gmina otrzymała dofinansowania na zakup sprzętu za kwotę 24 173,23 zł, przy 1-procentowym wkładzie własnym w wysokości 244 zł i 17 gr.

Pierwotny wniosek Gminy zakładał doposażenie ośmiu jednostek OSP. Jednak, w związku z ograniczonymi środkami, Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendowało zakup doposażenia tylko dla dwóch. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, a Gminę Ziębice – burmistrz Alicja Bira oraz główny księgowy Gminy Mariusz Górniak.

UM Ziębice / red.

fot. UM Ziębice

 

Dodaj komentarz