Powiat: podpisane umowy ze stowarzyszeniami

Turnieje, zawody, warsztaty, przeglądy i akcje profilaktyczne – takie zadania będą dofinansowane w tym roku z budżetu powiatu ząbkowickiego. Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych wpłynęło 21 ofert organizacji.

– Aktywność stowarzyszeń bardzo cieszy. Wybraliśmy projekty, wydarzenia, które cieszą się już dużą popularnością wśród uczestników albo takie, które mogą przyciągnąć uwagę mieszkańców powiatu – informuje wicestarosta Mariusz Szpilarewicz. Komisja konkursowa zarekomendowała dofinansowanie 15 ofert złożonych przez 15 stowarzyszeń. Jednym z warunków w tym roku było zapewnienie przez wnioskodawcę wkładu finansowego z własnych środków.

Z terenu gminy Ziębice wsparcie otrzymały:

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Henrykowa na organizację VII Półmaratonu Henrykowskiego;
  • Stowarzyszenie Ziębiccy Seniorzy Razem na projekt „Aktywni Seniorzy – to my”;
  • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach na warsztaty artystyczne dla uczniów szkół powiatowych pt. „Magia teatru, czyli integracja poprzez kulturę”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnowie na organizację VI Zlotu Starych Sikawek.

Powiat Ząbkowicki/red.

fot. Powiat Ząbkowicki

 

Dodaj komentarz