Wzrastają ceny za dostawę wody i odbiór ścieków. Sprawdź, ile od jutra zapłacisz!

Z dniem 12 czerwca 2018 r. zmienia się taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków w gminie Ziębice.

Zgodnie z nową taryfą 1 m3 wody będzie kosztował 3,85 zł netto (4,16 zł z VAT) i w porównaniu z poprzednio obowiązującą taryfą wzrasta o 5 gr (netto). Opłata abonamentowa zaś – jednorazowa za każdy okres rozliczeniowy – pozostaje bez zmian i wyniesie 5 zł netto (5,40 zł z VAT).

W przypadku odbioru ścieków z gospodarstw domowych – koszt odbioru 1 m3 wyniesie 6,85 zł netto (7,40 zł z VAT) i jest o 40 gr (netto) wyższy niż dotychczas. Opłata abonamentowa zaś to 5 zł netto (5,40 zł z VAT) za każdy okres rozliczeniowy (nie zmienia się w porównaniu z poprzednio obowiązującą).

Stawki zostały zmienione na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ziębicach i będą obowiązywały przez 3 lata, a ich zmiany – zgodnie z nowymi przepisami – będą każdorazowo podlegały decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a nie jak dotychczas – ZWiK Ziębice.

 

Dodaj komentarz