Niespełna miesiąc do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Ziębic

11 z 12 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Ziębic weźmie niebawem udział w głosowaniu. Trzy, które uzyskają największe poparcie, zostaną w przyszłym roku zrealizowane.

W tegorocznej edycji Budżetu, podobnie jak w ubiegłym roku, można było zgłaszać projekty w ramach trzech kategorii. Mieszkańcy podali następujące propozycje:

W kategorii projektów ogólnogminnych:

 • Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej ZCK
 • Stworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 • Budowa toalety wolnostojącej na parkingu przy klasztorze Cystersów w Henrykowie
 • Ponad dachami Ziębic – udostępnienie zwiedzającym punktu widokowego na wieży Ratusza w Ziębicach

W kategorii projektów lokalnych miejskich:

 • Ziębickie Centrum Aktywizacji
 • Hej! Ho! Na Osińską by się szło! Doposażenie placu zabaw przy ulicy Osińskiej
 • „Kieszonka malucha” – zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej w Ziębicach – budowa placu zabaw

W kategorii projektów lokalnych wiejskich:

 • Fitness w cieniu kaliny w Kalinowicach, które kaliną zasłyną
 • Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Dębowcu
 • Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kąpielowej w Henrykowie
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starczówku
Do 9 września mieszkańcy mają czas na zapoznanie się z projektami, a od 10 września ruszy internetowe głosowanie, które potrwa 10 dni. Każdy mieszkaniec gminy Ziębice będzie mógł oddać łącznie trzy głosy – po jednym na projekt z każdej kategorii. Głosowanie wiąże się z podaniem imienia, nazwiska i nr pesel, a także nr telefonu, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja głosującego.

Ze szczegółowymi informacjami o projektach można zapoznać się na stronie: www.ziebice.budzet-obywatelski.org/projekty

Do końca 2018 r. Gmina Ziębice powinna zrealizować projekty zgłoszone w ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W ubiegłym roku mieszkańcy opowiedzieli się za budową miejsca spotkań w Parku Miejskim w Ziębicach (projekt ogólnogminny), budową trybun na ziębickim Orliku (projekt lokalny miejski) oraz budową szatni przy boisku w Starczówku (projekt lokalny wiejski). Gmina za zgodą radnych zdecydowała również o realizacji projektów, które w głosowaniu zajęły drugie miejsca, a były to: utworzenie escape roomu w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach, Utworzenie Parku Sportów Miejskich w Ziębicach oraz budowa placu zabaw w Niedźwiedziu.


Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.Dodaj komentarz