Podjazd do remizy wykonali w czynie społecznym

Strażacy z OSP Czerńczyce zyskali nowy podjazd do remizy. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem liniowym.

Środki na przebudowę podjazdu pochodziły z dotacji Ministerstwa Spraw Zewnętrznych i Administracji, budżetu czerńczyckiej OSP i funduszu sołeckiego Czerńczyc. Warto też podkreślić, że zadanie w dużej mierze zrealizowano dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności sołectwa Czerńczyce – część niezbędnych prac mieszkańcy wykonali sami w czynie społecznym.

UM Ziębice / red.


Dodaj komentarz