Bezpłatne porady prawne w Ziębicach – gdzie, kiedy i dla kogo?

W Ziębicach funkcjonuje Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu ząbkowickiego. Sprawdź, czy możesz skorzystać z jego usług oraz w jakim zakresie są one świadczone.

Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego, po spełnieniu kilku warunków, mają prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu ząbkowickiego zlokalizowany jest w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 (budynek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu) – sala nr 2 na parterze.

W styczniu Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu ząbkowickiego funkcjonuje według następującego harmonogramu:

Poniedziałek
14.00-18.00
Wtorek
14.00-18.00
Środa
14.00-18.00
Czwartek
14.00-18.00
Piątek
14.00-18.00
2 adw. Ewa Piątek 3 adw. Jarosław Mirek 4 adw. Ewa Piątek 5 adw. Anna Dybaś 6 WOLNE
9 adw. Jarosław Mirek 10 adw. Anna Dybaś 11 adw. Ewa Piątek 12 adw. Jarosław Mirek 13 adw. Anna Dybaś
16 adw. Ewa Piątek 17 adw. Jarosław Mirek 18 adw. Anna Dybaś 19 adw. Ewa Piątek 20 adw. Jarosław Mirek
23 adw. Anna Dybaś 24 adw. Ewa Piątek 25 adw. Jarosław Mirek 26 adw. Anna Dybaś 27 adw. Ewa Piątek
30 adw. Jarosław Mirek 31 adw. Anna Dybaś

Możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej to efekt ustawy, którą 5 sierpnia 2015 r. przyjął sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Dodaj komentarz