20 zDolnych Ślązaczków w finale konkursu językowego. Wśród nich – uczeń ziębickiej „Czwórki”

Jan Muller, uczeń  klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, trafił do grona laureatów II Konkursu Języków Obcych „zDolny Ślązaczek”. 6 kwietnia, w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wziął udział w uroczystej gali wieńczącej zmagania konkursowe.

Konkurs zorganizowała Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Składał się z etapu szkolnego i powiatowego, w których uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu gramatyki, leksyki, geografii i kultury krajów niemieckojęzycznych. Finał zmagań przebiegał w dwóch etapach: pisemnym (w styczniu) i ustnym (w lutym). Ostatecznie wyłoniono 20 najzdolniejszych uczniów Dolnego Śląska posługujących się językiem niemieckim i wśród nich znalazł się właśnie reprezentant ziębickiej „Czwórki”. Gratulujemy!

SP4 / red.

fot. SP4

 

Dodaj komentarz