Ziębickie Muzeum rozwija współpracę partnerską z czeskim Jaromierzem

6 kwietnia doszło do podpisania memorandum o wzajemnej współpracy pomiędzy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach a Muzeum Miejskim w partnerskim mieście Ziębic – Jaromierzu.

Celem nawiązania zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy placówkami jest m.in. promowanie wspólnych działań wystawienniczych, edukacyjnych, turystyki i pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami Ziębic i Jaromierza – informuje Jarosław Żurawski, dyrektor ziębickiego Muzeum.

Muzea zamierzają współpracować w celu ożywienia życia kulturalnego i społecznego obu miast partnerskich oraz wzajemnie promować swoje usługi na rzecz społeczności lokalnych. W ramach tej współpracy na stronach internetowych obu instytucji pojawiły się informację o ofercie obu partnerów (o Muzeum w Jaromierzu można przeczytać tutaj >>).

Strony memorandum zamierzają też wspólnie aplikować o środki europejskie przeznaczone na rozwój obu placówek.

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

Dodaj komentarz