Henryków ma nowe, nowoczesne boisko

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie to kolejne po ziębickim Orliku zadanie rozwijające nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną w gminie Ziębice. Inwestycje w infrastrukturę sportową wpisane są w Strategię Rozwoju Gminy Ziębice, a przede wszystkim odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i organizacje sportowe. Nie inaczej było w przypadku boiska w Henrykowie. Istniejące boisko, pokryte urazogennym asfaltem, było w bardzo złym stanie technicznym i wymagało kompleksowej modernizacji.

W związku z tym Gmina Ziębice złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pod koniec listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. W jego wyniku w grudniu wyłoniono wykonawcę, który od stycznia do maja br. wykonał prace wynikające z dokumentacji technicznej.

Uroczystości otwarcia nowego boiska w Henrykowie zaplanowano na 1 czerwca, łącząc ją z obchodami Dnia Dziecka. Zaproszonych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Elżbieta Płonka-Cichowska. Po jej wystąpieniu głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Henrykowa.

Miejmy nadzieję, że boisko będzie dobrze służyło uczniom Zespołu Szkół Samorządowych do rozwijania ich pasji sportowych, a pozostałym mieszkańcom Henrykowa i okolic pozwoli aktywnie spędzać czas wolny i wspólnie sportowo się integrować.

UM Ziębice / red.

fot. UM Ziębice

 

Dodaj komentarz