Trzy nabory wniosków o dofinansowanie w LGD „Qwsi”

O 90 tys. zł bezzwrotnej premii będzie można wnioskować w Stowarzyszeniu LGD „Qwsi” na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej. 28 listopada ruszy nabór wniosków.

Tego samego dnia ruszy również nabór wniosków na działania z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, w którym dofinansowanie może sięgnąć nawet 95%, a w przypadku trzeciego naboru – na rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych.

Nabory wniosków potrwają do 15 grudnia, do godz. 15.30, a poprzedzi je cykl spotkań informacyjnych, z których pierwsze odbędzie się 16 listopada, o godz. 12.00, w Ziębicach.

Ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi możliwości pozyskania dofinansowania można się zapoznać w ulotce informacyjnej „Qwsi” (link) oraz na stronie www.qwsi.pl. Ponadto, pracownicy Stowarzyszenia udzielają wszelkich informacji w zakresie prawidłowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Siedziba LGD Qwsi znajduje się w Ziębicach, przy ul. Stawowej 2a (budynek w podwórzu Zakładu Usług Komunalnych).

 

Dodaj komentarz