Wyspecjalizowana firma zdemontuje i odbierze azbest

Azbest, zwany również eternitem, to substancja, która kiedyś była powszechnie stosowana jako pokrycie dachów. Jest jednak bardzo szkodliwa dla zdrowia, ponieważ wdychanie jej włókien może spowodować nawet rakotwórcze zmiany w płucach. Dlatego tak istotne – dla nas i całego środowiska naturalnego – jest usunięcie jej z otoczenia.

W gminie Ziębice eternit w różnej postaci znajduje się niemal w każdej miejscowości. Można się go pozbyć w ramach akcji usuwania azbestu zorganizowanej przez Gminę Ziębice. Wcześniej – do 5 lutego, do godz. 15.30 – należy jednak złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Miejskim. Wnioski do wypełnienia można pobrać w pok. nr 22 lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ziębice w zakładce „Wydziały”: Wydział Środowiska.

Demontaż azbestu wykona wyspecjalizowana firma, a prace zaplanowano od maja do końca sierpnia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel.: 74 816 38 37 oraz 74 816 38 36.

 

fot. ilustracyjne: morguefile.com

 

Dodaj komentarz