Ludzie pracy modlili się w Henrykowie

– Wszyscy, którzy zdobywają środki na utrzymanie siebie i rodziny mogą słusznie uważać, że swoją pracą rozwijają dzieło Stwórcy – mówił wczoraj abp. Józef Kupny, podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy do Henrykowa. – Dlatego powinniśmy starać się wypełniać naszą pracę w sposób odpowiedzialny, rzetelny, sumienny, solidarny. Szacunek dla pracy, uczciwość, obowiązkowość, koleżeńskość i solidarność to tylko niektóre elementy etosu pracy, które należy kształtować w rodzinie, w grupach robotniczych, koleżeńskich, a także sąsiedzkich – kontynuował.

Do Henrykowa zjechali się pielgrzymi z całego Dolnego Śląska, a wśród nich przedstawiciele związków zawodowych, izb gospodarczych i rzemieślniczych, prezesi dolnośląskich zakładów pracy oraz przedstawiciele władz wojewódzkich. Po mszy i wspólnym posiłku wystąpił dla nich zespół Skaldowie.

Była to już trzecia Pielgrzymka Ludzi Pracy do Henrykowa.

 

Galeria zdjęć
fot. Agnieszka Rzepka

Dodaj komentarz