Gminny Konkurs Ortograficzny „Mała Sienkiewiczada”

W piątek, 18 maja, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mała Sienkiewiczada”. W konkursie wzięły udział cztery szkoły, z których każdą reprezentowała pięcioosobowa drużyna uczniów klas drugich i trzecich.

„Mała Sienkiewiczada” rozpoczęła się indywidualnym dyktandem, które miało za zadanie wyłonić Gminnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii. Uczniowie reprezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom, dlatego komisja zdecydowała przyznać dwa tytuły Gminnego Mistrza Ortografii. Należy zaznaczyć, iż mistrzowscy uczniowie nie popełnili w dyktandzie ani jednego błędu ortograficznego (u Mistrzów zabrakło tylko jednego przecinka, a u Wicemistrza dwóch).

Gminnymi Mistrzami Ortografii zostały: Alicja Kulin ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach oraz Martyna Wójcik z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, natomiast Wicemistrzem – Maria Świdzińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

W dalszym etapie odbywały się grupowe konkurencje ortograficzne, które miały na celu pokazać dzieciom, jak można bawić się ortografią. Uczniowie pokazali swoją ogromną ortograficzną wiedzę, ale i wyrównany poziom.

W kategorii zespołowej pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach. Przyznano dwa drugie miejsca (zespoły zdobyły taką samą liczbę punktów): Szkole Podstawowej w Henrykowie oraz Zespołowi Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu. Natomiast miejsce trzecie zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach.

Mistrzowie zostali nagrodzeni medalami z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza.

GCEiS / red.

Galeria zdjęć
fot. GCEiS

 

Dodaj komentarz