Awantura o kubły na śmieci

Od piątku, 17 lutego, na drzwiach wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach sp. z o.o. (ZUK) można było przeczytać powyższe ogłoszenie (na zdjęciu). Wprowadziło ono wiele zamieszania i niepokoju wśród mieszkańców.

Przedstawiamy zatem wątpliwości mieszkańców oraz stanowiska prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach i Rady Miejskiej w Ziębicach, a także wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

List mieszkańca

Swoje wątpliwości w tej kwestii opisuje list jednego z czytelników ziebice.info, który 20 lutego zwrócił się do redakcji z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą. Przedstawiamy list w całości (nazwisko nadawcy pozostaje do wiadomości redakcji).

„Pani Redaktor, może warto by się zainteresować skandalicznym według mnie zarządzeniem ZUK-u, które ostatnio pojawiło się we wszystkich bramach w Ziębicach, dotyczącym konieczności wynoszenia – wystawiania przez mieszkańców od 1 marca kubłów na śmieci przed domy. Czy ZUK i gmina jest dla mieszkańców, czy odwrotnie. Jak ZUK sobie wyobraża, w większości starszych ludzi mieszkających w Ziębicach ciągnących kubły z podwórek, przez klatki schodowe na ulicę? Kto weźmie odpowiedzialność za wystawione na wiele godzin przed domy kubły, za które mieszkańcy zapłacili? Nikt nie będzie stał i ich pilnował, a niektórzy w Ziębicach jeszcze pracują i jak wystawią te kubły przed 6 rano – jak chce ZUK, to będą je mogli schować dopiero wieczorem po powrocie z pracy – często poza Ziębicami. Czy ZUK zapłaci mieszkańcom za zaginione lub zniszczone w tym czasie kubły? Czy ZUK chce aby te kubły na stałe stały na ulicach i je upiększały, bo mieszkańcy nie będą z nimi jeździli w tę i z powrotem według życzenia ZUK-u, czy kubły na stojące stale na ulicach mają być ozdobą naszego miasta? Na jakiej podstawie i kto wydal tak bezsensowne zarządzenie, tym bardziej, ze gmina właśnie ogłosiła nowy przetarg na wywóz śmieci: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ziebice/&strona=13&typ=menu&menu=232&id=7362&str=1.

Ciekawe czy gmina w przetargu zażyczy sobie aby to firma wywożąca śmieci wystawiała i wstawiała kubły, czy zrzuci ten obowiązek na mieszkańców? I w końcu skąd ZUK wie, że po 1 marca to on będzie wywoził śmieci od mieszkańców Ziębic? Rodzi się tu bardzo dużo pytań na które pan prezes ZUK-u i pani Burmistrz powinni mieszkańcom odpowiedzieć. W końcu to obowiązkiem gminy, a nie mieszkańców jest organizacja wywozu śmieci i to gmina za pieniądze mieszkańców, w umowie z wykonawcą tego obowiązku powinna zabezpieczyć mieszkańców przed takimi, bezprawnymi moim zdaniem działaniami firmy wywozowej. Mieszkańcy po to płacą podatek śmieciowy aby gmina, w najwygodniejszy dla nich sposób zorganizowała zbiórkę i wywóz odpadów. W gminie Ziębice jak widać to mieszkańcy są dla gminy i ZUK-u, a nie odwrotnie!  Bardzo proszę o zainteresowanie się tą sprawą i zapoznanie mieszkańców z odpowiedziami naszych decydentów na powyższe pytania.”

Odpowiedź prezesa ZUK

O komentarz poprosiliśmy prezesa Zakładu Usług Komunalnych Jacka Szpunta. Jego odpowiedź (z 23 lutego 2017 r.) również prezentujemy Państwu w całości.

„Witam,
Mieszkańcom Ziębic przed paroma dniami przekazano niniejszy komunikat:

„Informacja w sprawie wystawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych.
Informujemy, iż od miesiąca marca br. ZUK Ziębice Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice (Uchwała nr XXVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23 czerwca 2016 r.) zaprzestaje wykonywania czynności będących obowiązkiem właścicieli, czyli wystawiania zapełnionych pojemników na odpady z komórek i podwórek w miejscowości Ziębice.

Pojemniki zawierające odpady muszą zostać wystawione w widocznym dostępnym miejscu przed posesją (chodnik, pobocze) umożliwiając swobodny ich odbiór najpóźniej do godziny 6 rano w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów.”

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych w Ziębicach z siedzibą przy ul. Stawowej 2a, tel. 74 8 342 595 w godzinach urzędowania.”

Komunikat ten związany jest z uporządkowaniem i ujednoliceniem sposobu odbioru odpadów na terenie gminy Ziębice, ponieważ zarówno w mieście Ziębice jak i w sołectwach gminy wystawianie pojemników jest już uregulowane i mieszkańcy czynią to samodzielnie od paru lat.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z paragrafem 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice pojemniki do zbierania odpadów komunalnych:

1) należy ustawiać w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości;

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki  należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub na drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.

Z poważaniem
Jacek Szpunt”

Stanowisko Rady Miejskiej oraz wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Ziębicach

Temat wystawiania kontenerów został poruszony 23 lutego, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady Małgorzata Majewska-Stolarek, w związku z licznymi skargami, które otrzymała w związku z komunikatem ZUK-u, zapytała obecnego na sesji zastępcę burmistrza Tomasza Bafię, jak ta sprawa będzie rozwiązana.

W odpowiedzi usłyszała: – Ta sprawa budzi kontrowersje. Na terenach wiejskich to zostało wprowadzone i nie rodzi żadnych problemów, mieszkańcy się dostosowali.

Obecna na sali Magdalena Martyn, naczelnik Wydziału Środowiska, wyjaśniła, że dochodziło do sytuacji, że mieszkańcy skarżyli się na nie wywiezione odpady. – Po naszym monicie ZUK wyjaśniał, że próbował 2-3 razy podjechać pod nieruchomość i było pozamykane. Dążąc do normalizacji ZUK podjął działania i wywiesił ogłoszenia trochę może w formie rygorystycznej. Poinformowała również, że termin od którego mieszkańcy powinny samodzielnie wystawiać kontenery został przedłużony o miesiąc.

Małgorzata Majewska-Stolarek zwróciła uwagę na to, że administratorem większości budynków objętych zmianą jest ZUK, który powinien zawczasu przeprowadzić zebrania z współwłaścicielami zarządzanych nieruchomości, aby uzgodnić jak kwestia wystawiania pojemników będzie w poszczególnych wspólnotach wykonywana.

Tomasz Bafia odniósł się, mówiąc: – Myślę, że ZUK w swoich wspólnotach te działania podejmie i będzie to realizowane.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła uwagę na to, że to burmistrz nadzoruje ZUK, a uchwała Rady Miejskiej, o której jest mowa w informacji skierowanej przez spółkę do mieszkańców, weszła w życie 6 lipca 2016 r. Z zaistniałej sytuacji wynika więc, że uchwała nie była wykonywana.

Radna Agata Sobków dodała, że zapis, w uchwale z 2016 r., który tak przestraszył mieszkańców, nie jest nowy i funkcjonował też w pierwotnej uchwale – od roku 2014. – Jak to się stało że od roku 2014 do roku 2017 nie było żadnego problemu? – zapytała.

Magdalena Martyn odpowiedziała: – W przypadku wspólnot mieszkaniowych to wspólnota podejmuje decyzje, a zarządca jest od wykonywania tych poleceń. Skoro (wspólnota – przyp. red.) nie podjęła decyzji to znaczy, że nie było takiej woli.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała również pismo, które 21 lutego 2017 r. wystosowała w tej kontrowersyjnej sprawie do burmistrz Alicji Biry. Czytamy w nim:

„ZUK Ziębice Sp. z o.o. wywiesił ogłoszenie, powołując się na uchwałę Rady Miejskiej nr XXVIII/132/2016 z dnia 23.06.2016 r., w którym informuje mieszkańców o sprawie wystawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych, iż od miesiąca marca br. „zaprzestaje wykonywania czynności będących obowiązkiem właścicieli, czyli wystawiania zapełnionych pojemników na odpady z komórek i podwórek w miejscowości Ziębice”. Informacja ta dezinformuje mieszkańców, którzy nie wiedzą jak interpretować pojęcie „właściciel”. Na terenie miasta Ziębice znajdują się budynki mieszkalne własnościowe, wspólnotowe i ze 100 % udziałem gminy. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, to właśnie wspólnota powinna podjąć uchwałę na zebraniu współwłaścicieli i ustalić harmonogram kto i kiedy zobowiązany będzie do wystawienia kubłów (i np. mycia klatki schodowej). Uchwały we wspólnotach powinny być podjęte niezwłocznie po uprawomocnieniu się w/w uchwały Rady Miejskiej.

Sporną wydaje się sytuacja najemców lokali, w których 100% udziałów należy do Gminy Ziębice. Brak także oferty, która umożliwiałaby zlecenie tej usługi firmie zajmującej się wywozem nieczystości z Gminy Ziębice.

W ogłoszeniu nie ma informacji co z ludźmi w podeszłym wieku jak i niepełnosprawnymi, którzy nie są w stanie sami wystawiać kubłów, szczególnie że do wejścia większości starych budynków prowadzą schody.

Proszę udzielić wyjaśnień, dlaczego w/w uchwała nie była właściwie wykonywana od dnia wejścia w życie, tj. 06.07.2016 r w danej kwestii.”

Przesunięcie terminu

2 marca na stronie Urzędu Miejskiego w Ziębicach ukazał się komunikat mówiący o tym, że przychylając się do licznych próśb części mieszkańców miasta Ziębice, ZUK informuje że „termin zaprzestania wykonywania przez Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach czynności będących obowiązkiem właścicieli / najemców, czyli wystawiania zapełnionych pojemników na odpady z komórek i podwórek w miejscowości Ziębice zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2017 r.”.

Spotkanie

Aby wyjaśnić kwestię wystawiania pojemników na odpady (i inne dotyczące Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach), Rada Miejska zaplanowała spotkanie z udziałem burmistrza i prezesa ZUK Ziębice. Odbędzie się ono we wtorek, 14 marca, o godz. 14:30, w sali narad Urzędu Miejskiego w Ziębicach (ul. Przemysłowa 10). Więcej na jego temat pisaliśmy tutaj >>

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

8
Dodaj komentarz

7 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
jdhghk

Jak zwykle, gdzie pan sz. to od razu afera. Tyle lat było jak było i bylo dobrze, przyszedł madrala i wymyśla i raptem są problemy z dostaniem się po kubly na teren nieruchomości. Póki tacy aferzysci będą przy władzy, ciągle będą konflikty..

Aga

Pani Martyn to jak zwykle udaje, że wszechwiedząca, a jak widać nie orientuje się również i w zagadnieniach Wspólnot 🙂 chyba lepiej już nic nie powiedzieć, jak takie bzdury.

teresa

Pani Martyno, czy Pani w ogóle zadała sobie trud, żeby się dowiedzieć jakie czynności podjął zuk, żeby wspolnota miala w ogóle możliwość wypowiedzenia się w kwestii kublow. U nas było zebranie i prowadząca nic nie wspominała o takim problemie, a skoro byli niemal wszyscy wlasciciele, to na pewno byśmy jakąś decyzję podjęli. Pani odpowiedź jest wręcz bezczelna.

stan64

Na wioskach nie ma z tym problemu, ale tam mieszka „gorszy sort”, a pany Pany z miasta nie będą koszy wystawiać. Dodam, żesamotne babcie też nie mają problemu z wystawieniem koszy mimo, że do drogi jest kilkadziesiąt metrów.

diki

Przecież to nie o to chodzi czy ktoś chce czy nie chce kubly wystawiać !!! Chodzi o sposób traktowania mieszkańców. Z dnia na dzień stawia się ich przed faktem, że mają sobie we wlasnym zakresie kubly wystawiać nie dając możliwości przedyskutiwania sprawy i rozwiązania problemu. Tam gdzie jest jeden właściciel na wiosce, to sobie kubeł wystawi i jest ok, ale w mieście są budynki wielorodzinne i tam trzeba się jakoś dogadać między lokatorami. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień na kolanie. Współwłaściciele muszą mieć czas, żeby zorganizować spotkanie i ustalić kto i kiedy jest dyspozycyjny, żeby ewentualnie ten kosz wystawił przed budynek. A arogancki pan prezes daje zarządzenie i ma ludzi w d….

współwłaściciel

Co ta Marynowa wygaduje? Czyjej woli nie było? Czy mnie ktoś o coś pytał? Zuk mnie przed faktem dokonanym postawił i kropka.

Krzysiek

Radni jak zwykle rżną głupa. Przecież to rada uchwala regulamin utrzymania czystości w gminie, w którym powinien znajdować się zapis, że to firma wywożąca śmieci wystawia kubły jeżeli właściciel czy najemca wyrazi na to zgodę. I temat byłby załatwiony raz na zawsze.

Karina

Spotkajmy się we wtorek i nie dajmy się szpuntowi zapędzić w „kozi róg.” To jest perfidny człowiek, bez odrobiny szacunku dla ludzi. Każdego ma za nic. On będzie swoimi okrągłymi słówkami obiecywał gruszki na wierzbie i zwodziła nas i łudził. Znam go i wiem, co mówię. Nie wierzcie, że jego intencje mają cokolwiek ze szczerości.