Uroczyste obchody 70-lecia Koła Łowieckiego „Ryś” w Ziębicach

W sobotę, 23 września, Koło Łowieckie „Ryś” w Ziębicach obchodziło 70-lecie swojego istnienia.

O godz. 18.00, podczas uroczystej mszy św. hubertowskiej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ziębicach, kapelan Okręgu Wałbrzyskiego Polskiego Związku Łowieckiego ks. prałat Piotr Śliwka przypominał o tym, że bycie myśliwym to przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność: – Nie każdy jest godny nosić miano myśliwego. Osoby, które się do tego nie nadają, należy eliminować z szeregów koła – mówił.

Liturgię, a także część oficjalną uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów „Odgłosy Kniei” działającego przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Wałbrzychu, z kapelmistrzem Bogdanem Rupem na czele, który wykonał m.in. pieśń myśliwską „Święty Hubercie Patronie nasz”. W czasie ceremonii poświęcono sztandar Koła.

Dalsza część uroczystości odbywała się w Ziębickim Centrum Kultury. Po przybyciu gości na jego salę widowiskową prezes Koła Dariusz Nycz przywitał myśliwych z rodzinami oraz zaproszonych gości: przedstawicieli Organów Polskiego Związku Łowieckiego: kapelana Okręgu Wałbrzyskiego PZŁ ks. prałata Piotra Śliwkę, członka Naczelnej Rady Łowieckiej Stanisława Skrobotuna, przedstawiciela Głównego Sądu Łowieckiego Zbigniewa Grondala, prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej Kazimierza Pękałę, członka Okręgowej Rady Łowieckiej Stanisława Malca, przewodniczącego Zarządu Okręgowego, Łowczego Okręgowego Andrzeja Tetkę oraz przedstawicieli Lasów Państwowych – nadleśniczego Nadleśnictwa Henryków Piotra Bubniewicza i jego zastępcę – Krzysztofa Flisa. Dariusz Nycz przedstawił również krótką historię Koła oraz problemy, z którymi boryka się dzisiejsze myślistwo. Następnie prezes Okręgowej Rady Łowieckiej symboliczne przekazał sztandar Kołu, a fundatorzy sztandaru symbolicznie wbijali w niego gwoździe.

Podniosłą chwilą było odnowienie przez myśliwych aktu ślubowania, który brzmi: Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście: przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachowywać tradycje polskiego łowiectwa, chronić przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego i godność polskiego myślistwa.

Podczas uroczystości odznaczenia łowieckie otrzymali:

  • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Koło Łowieckie „Ryś” w Ziębicach
  • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Wiesław Gąsior
  • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Czesław Andrukaniec, Dariusz Karczewski, Alfred Lehmann, Teodor Lehmann, Adam Pawłowski, Bronisław Szaro, Grzegorz Ślusarek, Wiesław Tokaruk, Jan Trębacz, Włodzimierz Twardy i Przemysław Woyciechowski
  • Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Wałbrzyskiego: Dariusz Nycz i Piotr Bubniewicz.

Na zakończenie części oficjalnej myśliwi zaprosili gości do obejrzenia wystawy przyrodniczo-łowieckiej, która będzie ogólnodostępna dla zwiedzających przed najbliższe dwa tygodnie w sali obok foyer Ziębickiego Centrum Kultury. Bal myśliwski przy stole obfitującym w dania kuchni myśliwskiej trwał do białego rana.

 

fot. Dominika Samborska

 

Dodaj komentarz