Wydawania gminnych pieniędzy ciąg dalszy – z sesji Rady Miejskiej

Zmiany w budżecie Gminy Ziębice były jednym z kilku tematów poruszanych podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 26 października, w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach. Tym razem obradowało 14 radnych, a do kompletu zabrakło Marka Kuriaty.

Oprócz budżetu próbowano rozmawiać także m.in. o koncepcji rozwoju południowej części Dolnego Śląska, ponownie poruszono temat podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dyskutowano o oświetleniu w gminie, które planowano rozbudować jeszcze w tym roku, co niestety się nie stanie.

Po oficjalnym rozpoczęciu obrad radni przystąpili do rozpatrywania uchwał zaczynając od tematu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030” i przystąpienia Gminy Ziębice do prac nad nią. Jak czytała w uzasadnieniu do projektu tej uchwały burmistrz Alicja Bira, przyjęcie strategii dla Przedgó­rza Sudeckiego i Sudetów „jest szansą na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska i odwrócenia bardzo niekorzystnych zjawisk”. Dodała też, że pomysłodawcą stworzenia strategii jest prezydent Wałbrzycha oraz że naza­jutrz odbędzie się pierwsze spotkanie na temat strategii.

Radni dopytywali burmistrz o to, jakich niekorzystnych zjawisk na terenie gminy Ziębice strategia ma dotyczyć. Z wypo­wiedzi Alicji Biry odpowiedź nie wyni­kała. Dopytywali również o to, w jaki sposób Gmina Ziębice wpisuje się w stra­tegię, nawiązując do spotkania, o którym wspomniała burmistrz, mniemając, że skoro burmistrz nazajutrz będzie w nim uczestniczyć, to pewnie ma jakąś koncep­cję dla Gminy i że pewnie jest ona inna od koncepcji np. Wałbrzycha. Z odpowiedzi dowiedzieli się, że „trzeba być elastycz­nym”.

Pełną relację z sesji Rady Miejskiej przeczytasz w listopadowym wydaniu magazynu ziebice.info, które można dostać tutaj >>

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

Dodaj komentarz