Sprostowanie

W opublikowanym 20 lipca 2018 r. artykule „Nowy prezes ZUK-u: Zastałem zakład w niezwykle trudnej sytuacji finansowej”, który powstał na podstawie informacji podanych podczas sesji Rady Miejskiej w Ziębicach, pojawiła się błędna informacja.

Zdanie:

O 1,7 mln zł wzrosło zadłużenie  Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach w ciągu kadencji burmistrz Alicji Biry. Taki wniosek wypływa z wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

powinno brzmieć:

O 1,7 mln zł  wzrosła strata Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach w ciągu kadencji burmistrz Alicji Biry. Taki wniosek wypływa z wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Za pomyłkę zarówno Panią Burmistrz, jak i Czytelników – przepraszam.

 

Jednocześnie – jak informuje burmistrz Ziębic Alicja Bira – zdanie w sprostowanym kształcie również nie jest prawdziwe, a dane na które powoływali się radni podczas opisywanej w artykule sesji Rady Miejskiej, są niezgodne ze sprawozdaniami finansowymi ZUK sp. z o.o.

W związku z tym, że w opublikowanym 19 lipca 2018 r. artykule była mowa zarówno o zobowiązaniach, jak i wyniku finansowym, burmistrz przytacza następujące, oficjalne dane dotyczące Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach:

  2013 r.
w PLN
2014 r.
w PLN
2015 r.
w PLN
2016 r.
w PLN
2017 r.
w PLN
Zobowiązania krótkoterminowe 2 192 573,54 1 712 865,46 1 326 739,24 1 564 695,40 1 775 843,25
Wynik finansowy (-) strata (-) 817 292,44 (-) 744 638,17 (-) 88 871,81 (-) 157 143,52 (-) 165 724,29

Z danych wynika, że zadłużenie na koniec 2017 r. było o 416 730,29 zł (czyli 19%) niższe w porównaniu z rokiem 2013, w którym Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach został przekształcony w spółkę z o.o.

Natomiast strata za okres 2013-2017 wyniosła 1 973 670,23. W latach 2013-2014, czyli w okresie w którym burmistrz Alicja Bira nie sprawowała funkcji burmistrza Ziębic, strata łączna ZUK wyniosła 1 561 930,61 zł, a w latach 2015-2017, czyli w okresie sprawowania tej funkcji – 411 739,62 zł.

Agnieszka Rzepka

fot. Agnieszka Rzepka