Już możemy oglądać wystawę „Ziębice na starej pocztówce”

28 grudnia w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach odbył się wernisaż wystawy pt. „Ziębice na starej pocztówce”. To już druga wystawa w trzymiesięcznym okresie działalności CITiK-u. Na wernisaż przybyli mieszkańcy gminy Ziębice, goście z Ząbkowic Śląskich, radni, lokalni rękodzielnicy oraz pasjonaci historii naszego miasta.

Wystawę otworzył dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury Mirosław Masłowski oraz gospodyni CITIK-u Dominika Samborska.

Wystawa składa się z 95 pocztówek, na których możemy zobaczyć widoki Ziębic, Park Miejski oraz poszczególne ulice. Pocztówki pochodzą ze zbiorów dwóch ziębickich kolekcjonerów: Marcina Nawrockiego oraz Marka Kuriaty. Kilka pocztówek udostępnili także: Adam Tatarski, Janusz Głowacki oraz Mirosław Bilat. Ponad 80 wystawionych pocztówek jest sprzed 1945 r.

Wystawę można zwiedzać do 29 stycznia 2018 r., w godzinach pracy CITiK-u.

 

fot. Agata Antczak

 

Dodaj komentarz