7. Gminny Konkurs Ekologiczny „Świat bez śmieci”

W środę, 25 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, odbył się 7. Gminny Konkurs Ekologiczny – „Świat bez śmieci”. Tegoroczna edycja dotyczyła tematyki segregacji śmieci i sposobów ich przetwarzania.

Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej w Henrykowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: dla klas trzecich oraz czwartych i piątych. Eliminacje przebiegały dwuetapowo. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością tematu rozwiązując test wiedzy. Ważna była również umiejętność pracy w grupie, ponieważ rozwiązywali zadania praktyczne.

W klasyfikacji indywidualnej – kategorii klas trzecich: miejsce pierwsze zajął Karol Gustowski, miejsce drugie zdobyła Lena Jaworska, a miejsce trzecie  Kornelia Maj. Wszyscy uczestnicy reprezentowali Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach.

W kategorii klas IV-V – miejsce pierwsze zdobyli: Marzena Sabaj ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie oraz Jakub Błasiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Miejsce drugie zajęli: Wiktor Popiel wraz z Kacprem Polewiakiem ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Natomiast na miejscu trzecim uplasowali się: Mateusz Jarosz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Mikołaj Harasimowicz ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie.

W klasyfikacji grupowej miejsce pierwsze zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie, miejsce drugie – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, a miejsce trzecie – reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

SP2 Ziębice / red.

fot. SP2 Ziębice

Dodaj komentarz