Zapisz się na darmowe szkolenie komputerowe!

Celem kursu jest podnoszenie kompetencji związanych z komputerem/internetem dla osób powyżej 18. roku życia, zamieszkujących tereny województwa dolnośląskiego (rejony powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego), nieposiadające znajomości obsługi komputera (moduł A – podstawowy) lub chcące doskonalić nabyte umiejętności (moduł B – rozszerzony).

Szkolenie potrwa 80 godzin szkoleniowych i będzie się odbywać w małych 12-osobowych grupach. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne, a godziny będą dopasowane do uczestników. Każdy kto ukończy kurs otrzyma Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Kurs jest ukierunkowany zwłaszcza na doskonalenie funkcjonalnych umiejętności takich jak: obsługa komputera, korzystanie z Internetu, korzystanie z e-administracji i e-usług.

Więcej informacji: tel.: 664 688 524Dodaj komentarz