Wyjazd do Turcji z Erasmusem

W latach 2018-2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach będzie realizować projekt Eramus+ „Coding in a cultural Europe”.

Polega on na współpracy sześciu krajów europejskich – Polski, Turcji, Hiszpanii, Litwy, Chorwacji i Wielkiej Brytanii – celem zbudowania i podzielenia się dobrymi praktykami w pracy z dziećmi od 3 do 14 lat i rozwinięcia u nich myślenia ścisłego i umiejętności cyfrowych – umiejętności XXI wieku – jakimi są:

  • kreatywność i innowacje,
  • myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów,
  • kompetencje cyfrowe,
  • sprawność, przystosowanie i zdolność do uczenia się przez całe życie,
  • praca zespołowa i współpraca w formie cyfrowej,
  • inicjatywa, praca nad osobowością i rozwój przedsiębiorczości,
  • umiejętności językowe i świadomość kulturowa.

Uczniowie z sześciu różnych krajów europejskich będą uczyć się informatyki, kodowania i budowy własnych programów oraz zapoznają się z robotyką projektując swoje prace. Ważnym zadaniem będzie zmiana sposobu myślenia młodych uczniów: z bycia technologicznymi konsumentami do bycia technologicznymi twórcami, co pomoże im zrozumieć zmiany następujące na świecie. Językiem komunikacji będzie język angielski, dzięki czemu nastąpi wzrost kompetencji językowych uczniów. Udział – zarówno szkół, jak i uczniów – w projekcie spowoduje wzrost prestiżu.



Pierwszym krokiem w realizacji zadań projektowych było spotkanie nauczycieli. Międzynarodowe Spotkanie Projektowe nauczycieli z sześciu krajów biorących udział w projekcie Erasmus+ „Coding in a cultural Europe” trwało pięć dni – od 26 do 30 listopada. Celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji projektu, ustalenie dokładnych dat mobilności uczniów na Litwę i do Polski, zasad ewaluacji i sposobów rozpowszechniania informacji na temat realizacji zadań projektowych, sposobów komunikacji i szybkiego przesyłania informacji w grupie projektowej.

Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowały nauczycielki: Renata Krzyżaniak, Marzena Tworek i Ewa Nenkin (pomysłodawczyni i koordynatorka projektu). Nauczyciele z Polski, Turcji, Hiszpanii, Litwy, Chorwacji i Wielkiej Brytanii poznali się, przedstawili swoje szkoły oraz systemy nauczania obowiązujące w poszczególnych krajach. Przedstawiciele każdego państwa zaprezentowali ciekawy budynek lub pomnik znajdujący się w ich mieście i zasługujący na uwagę. Nauczyciele z Ziębic zapoznali uczestników z pomnikiem Orła Piastowskiego oraz naszą legendą o Lechu, Czechu i Rusie.

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym korzystania w platform służących do komunikowania się w ramach projektu. Ustalili też termin i działania do realizacji podczas tygodnia kodowania, który odbędzie się w każdej szkole w podobnym czasie. Nie zabrakło spotkania z turecką kulturą, sztuką, architekturą i historią, gdyż uczestnicy spotkania zwiedzili miasto Izmit oraz Stambuł i jego najpiękniejsze zabytki: Muzeum Hagia Sophia, Błękitny Meczet oraz pałac sułtanów: Topkai Palace.

Projekt jest więc już oficjalnie rozpoczęty, a pierwsza mobilność na Litwę nastąpi 11-15 marca 2019 r. Przyjazd gości do Ziębic zaplanowany natomiast jest od 20-24 maja 2019 r.

15 grudnia, podczas Jarmarku bożonarodzeniowego w Ziębicach, mieszkańcy Ziębic mogli otrzymać bezpłatną kartkę świąteczną w zamian za wpisanie do pamiątkowego albumu Eramusa odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tworzone są projekty międzynarodowej współpracy między szkołami (jak np. Erasmus) i jaki mają wpływ na młodzież w naszym mieście?”. Przy okazji ziębiczanie dowiedzieli się czym jest Erasmus+ oraz że projekt „Coding in a cultural Europe” jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach. Kartka świąteczna została wydana dzięki  funduszom europejskim, jakie Szkoła otrzymała na realizację projektu. Akcję podsumowuje film:



Więcej informacji o projekcie na stronie: https://sites.google.com/site/codindinaculturaleurope/home

Ewa Nenkin / red.
fot. Ewa Nenkin



Dodaj komentarz