Jutro sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek, 27 września, w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

W trakcie obrad planowane jest ślubowanie Radnej Beaty Pustułki oraz wybór II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a także przyjęcie projektów uchwał w sprawach:

  • powołania Radnej Beaty Pustułki w skład komisji stałych Rady Miejskiej w Ziębicach VIII kadencji
  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  • zmiany uchwały nr 348/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Ziębicach
  • ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018
  • zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 i wstęp na nie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Sesję będzie można oglądać na żywo tutaj >>4
Dodaj komentarz

3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
nie radna

wiecznie nieobecna radna zostaje drugą wiceprzewodniczącą rady – bo dietka większa – a dopiero na trzeciej sesji w tej kadencji pojawi się po raz pierwszy – zastanawia mnie po co tacy ludzie kandydują.

kalinka

czy to chodzi o tę panią?
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
ZP-KNPS.431.1.45.2017.EJ
f) /}
Wrocław, dnia “> i stycznia 2018 r.
Pani
Beata Pustułka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Złota Jesień” w Ziębicach
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach 27-28 listopada 2017 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art.127 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.), zespół
kontrolerów w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki, przewodnicząca
kontroli i Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził
kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Ziębicach, zgodnie
z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem
kontroli na II półrocze 2017 roku. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia
2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.), zwanego
dalej „rozporządzeniem”. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 roku do 27 listopada
2017 roku. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była
Pani Beata Pustułka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Ziębicach.
Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie
z nieprawidłowościami.

Rynkowski

PSL dostał wicka i dodatek dla pani Beatki długi wyborcze trzeba płacić

Radna ładna

Palenie głupa z tym deficytem nie ma pomysłu na robotę i chęci do działania to się mydli ludziom oczy