Szachowe Święto Niepodległości

Szachy były ulubioną rozrywką Józefa Piłsudskiego na wygnaniu i w ojczystym kraju – podczas pracy konspiracyjnej, w czasie przerwy w walce na polu bitwy, w gabinecie męża stanu i w godzinach relaksu na łonie rodziny.

W 1933 r. kierownictwo polskich szachów przyznało Piłsudskiemu godność pierwszego honorowego prezesa Polskiego Związku Szachowego. Poważnie chory Piłsudski nie odmówił, gdy organizatorzy przygotowywanej olimpiady szachowej w Warszawie zwrócili się do niego w 1934 r. z prośbą, by zechciał zostać głównym patronem imprezy. Dzięki temu Olimpiada Warszawska miała wsparcie osób z najwyższych kręgów rządowych i zakończyła się pełnym sukcesem w zgodnej opinii zagranicznych gości. Marszałek rozpoczęcia olimpiady nie dożył, bo zmarł 12 maja 1935 roku. Gra szachowa straciła fanatycznego miłośnika, szachy polskie – najważniejszego protektora, jakiego kiedykolwiek posiadały.

Dla uczczenia pamięci Marszałka i wspaniałej rocznicy 100-lecia Niepodległości Polski, gminni szachiści rozegrali Turniej Szachowy „Szachowe Święto Niepodległości”, który odbył się 10 listopada w sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury.

W turnieju wzięło udział 53 zawodników: 13 kobiet i 40 mężczyzn. Rozgrywki prowadzono w trzech grupach: Grupa A – do 8 lat, Grupa B – 9-12 lat, Grupa C – od 13-100 lat, w osobnych klasyfikacjach dla dziewcząt i chłopców.Zawodników obowiązywał systemem szwajcarski, w którym następuje kojarzenie komputerowe zawodników. Czas partii szachowych wynosił po 15 min. na każdego zawodnika. Każdy zawodnik rozegrał 7 rund. Podczas zawodów obowiązywały aktualne przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), a partie szachowe rozgrywane były przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decydowała liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości zastosowano punktację pomocniczą. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny Kazimierz Szydełko.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach ułożyła się następująco:

Grupa A (do lat 8):

chłopcy:

 1. miejsce: Marcel Rawski
 2. miejsce: Jakub Pawlak
 3. miejsce: Piotr Sowiński

dziewczęta:

 1. miejsce: Julita Zych
 2. miejsce: Milena Regner
 3. miejsce: Zuzanna Zbieg

Grupa B (9-12 lat):

chłopcy:

 1. miejsce: Maciej Szwarc
 2. miejsce: Mateusz Sawicki
 3. miejsce: Mateusz Jarosz

dziewczęta:

 1. miejsce: Martyna Wójcik
 2. miejsce: Dominika Ciastowicz
 3. miejsce: Paulina Rawska

Grupa C (13 -100 lat):

mężczyźni:

 1. miejsce: Leszek Paliński
 2. miejsce: Paweł Zych
 3. miejsce: Wiesław Sowa

W Grupie C grała tylko jedna kobietaLiliana Szczęszek – która otrzymała od organizatorów pamiątkowy album.Ceremonię dekoracji poprzedziło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wszyscy zawodnicy, z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej w Ziębicach Małgorzaty Majewskiej-Stolarek oraz dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach Andrzeja Regnera otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody i statuetki otrzymali również: najmłodszy zawodnik – Adam Zych (lat 4) – i najstarszy – Leszek Paliński (lat 62).

Podczas ceremonii dekoracji miał miejsce jeszcze jeden podniosły moment. Decyzją Prezesa Polskiego Związku Szachowego odznaki „Przyjaciel Szachów” – za wkład włożony w propagowanie szachów oraz rozwijanie pasji szachowej wśród dzieci i młodzieży – otrzymały nauczycielki Aneta Poplata i Małgorzata Świderska z Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach, Alicja Wójcik z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz Anna Tomczuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, które nie kryły wielkiego zaskoczenia i wzruszenia z racji otrzymanego wyróżnienia. Z ramienia Związku Szachowego Dekoracji dokonał sędzia zawodów Kazimierz Szydełko.

Głównym organizatorem zawodów było Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach przy współpracy Urzędu Miejskiego, Gminnego Centrum Edukacji i Sportu oraz Ziębickiego Centrum Kultury.

UM Ziębice / red.Galeria zdjęć
fot. UM ZiębiceDodaj komentarz